Proiecte si programe educative

◊ Teatru Forum
◊ Trupa de teatru “Mores”
◊ Cercul de arte plastice “Tradiţii”
◊ Revista şcolii “Excelsior”
◊ Staţia de radio a şcolii “Ecou”
◊ Site al şcolii, cu informaţii utile pentru elevi şi profesori
◊ Participare la olimpiade tehnice şi concursuri profesionale

• Parteneriate educative cu şcoli generale
• Parteneriate educative cu alte unităţi liceale
• Participare anuală la Târgul de oferte educaţionale
• Parteneriate de colaborare cu instituţii de învăţământ superior
• Convenţii-cadru cu agenţi economici pentru efectuarea instruirii
practice în condiţii reale de muncă
• Protocoale de colaborare cu organizaţii nonguvernamentale
• Protocoale de colaborare cu agenţi sociali: Primăria Sector 3, Poliţia
• Acţiuni de voluntariat