OFERTA EDUCATIONALA

Oferta Educationala 2020-2021

Plan Scolarizare 2017- 2018

Oferta Educationala 2016- 2017

Vocaţional Profil sportiv – Instructor sportiv – clase mozaic
Domeniul Economic profil servicii – Tehnician în administraţie
Profil tehnic, organizat pe trei domenii:
Electric – Tehnician în instalaţii electrice
Mecanic – Tehnician mecatronist
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
Mecanic auto – şcoală profesională
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice –
Tehnician în construcţii şi lucrări publice
Autorizaţie pentru Şcoala de conducători auto – categoria B, din
anul 2006.