Oferta liceu

Vocaţional Profil sportiv – Instructor sportiv – clase mozaic
Domeniul Economic profil servicii – Tehnician în administraţie
Profil tehnic, organizat pe trei domenii:
Electric – Tehnician în instalaţii electrice
Mecanic – Tehnician mecatronist
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Mecanic auto – şcoală profesională
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Tehnician în construcţii şi lucrări publice
Autorizaţie pentru Şcoala de conducători auto – categoria B, din anul 2006.